Дизели Д12С2 Барнаултрансмаш Вал отбора мощности

picture
%
picture
Барнаултрансмаш Дизели Д12С2 Схема Вал отбора мощности banga.ua
сб.563-03-01
351-50
353-26
524-38-1
524-14-2
сб.563-01-01
305-52
305-53
563-19-5
556-07
Манжета
353-24
563-11-6
563-12
309К
563-10
563-13
208
563-15
563-16